13. ročník výtvarné soutěže „LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS“

Lesy České republiky s. p., Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Ústav pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem, Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou, Stezka korunami stromů Lipno, Kores Europe s.r.o. a Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 vyhlašují 13. ročník výtvarné soutěže „LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS“

plakat

Les má pro život člověka i v současné době nezastupitelnou úlohu a jeho prostředí je nenapodobitelné. Pořadatelé soutěže si dovolují upozornit na význam lesa jako součásti našeho kraje a domova stovek druhů rostlin a živočichů, jako zdroje poučení a inspirace začínajících i pokročilých výtvarníků, fotografů, hudebníků, literátů a ostatních umělců.

POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Naším cílem je podpora výtvarné reflexe zážitků dětí, získaných návštěvou lesa a umocnění vlivu lesa a přírody na rozvoj jejich ekologického cítění a vnímání.

MÍSTO SOUTĚŽE A ČINNOSTI

Přihlášené knihovny v rámci Jihočeského kraje – vyhlášení soutěže v místě, sběr prací, výstava v místní knihovně, zaslání vybraných prací do Jihočeské vědecké knihovny do krajského kola.

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích – registrace přihlášených knihoven, shromáždění vybraných prací z knihoven, vyhodnocení nejlepších prací v kraji, slavnostní vyhlášení vítězů, výstava.


PODMÍNKY SOUTĚŽE

Výtvarné práce (kresby, malby, grafika, leporela apod., Pozor! trojrozměrné práce nebudou přijaty do soutěže! s výjimkou soutěžních témat a kategorií pro kolektivní práce) na stanovené téma soutěžící předají do 10. 2. 2023 v zapojených knihovnách nebo je zašlou na jejich adresu.


Výtvarné práce je nutno opatřit na zadní straně soutěžním štítkem s údaji (kontroluje a případně doplní zástupce zapojené knihovny): jméno autora, věk, třída, soutěžní kategorie, název a adresa školy, název soutěžní práce, adresa, emailový kontakt (urychlení předání informace o ocenění práce) a název zapojené knihovny.

Vzor soutěžního štítku:

Název práce:

Soutěžní kategorie:

Autor:

Věk:

Třída:

Adresa autora:

Kontaktní email:

Název a adresa školy:

(pokud autor neuvádí svoji adresu)

Knihovna:

         

Maximální velikost výtvarných prací je omezena velikostí formátu A2. Do soutěže nebudou přijaty výtvarné práce na pevném tvrdém podkladu (překližky, dřevěné desky, ..) a trojrozměrné – prostorové práce – s výjimkou soutěžních témat a kategorií pro kolektivní práce

Partner výtvarné soutěže, firma Kores Europe s.r.o., se rozhodla v tomto ročníku nově podpořit tvůrce výtvarné soutěže, kteří budou využívat některý produkt z jejich široké nabídky. Pokud autor při tvorbě výtvarného díla použije produkt KORES a toto uvede v soutěžním štítku, bude v krajském kole soutěže speciálně oceněn dárkovým balíčkem s produkty Kores.

Dále s výherci soutěže, kteří produkty společnosti při tvorbě využijí, společnost připraví samostatnou propagaci výherního díla na svých sociálních sítích s představením autora a PR propagaci v rámci své činnosti.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

I. Kategorie děti v mateřských školách jednotliví účastníci
II. kategorie žáci 1. – 2. třídy základní školy jednotliví účastníci
III. kategorie žáci 3. – 4. třídy základní školy jednotliví účastníci
IV. kategorie žáci 5. – 6. třídy základní školy jednotliví účastníci
V. kategorie žáci 7. – 9. třídy základní školy jednotliví účastníci
VI. Kategorie žáci uměleckých škol jednotliví účastníci
VII. Kategorie ručně vyrobená knížka o lese kolektivní práce (společná práce více uchazečů)
VIII. Kategorie dospělí soutěžící (věk 16+) jednotliví účastníci

 

V každé obsazené kategorii vyberou zapojené knihovny maximálně tři nejlepší práce a tyto vybrané nejlepší práce zašlou do Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích do krajského kola.


SOUTĚŽNÍ TÉMATA

Jaký les se Ti líbí? jednotliví účastníci
Člověk a les jednotliví účastníci
Voda v lese a okolí jednotliví účastníci
Stromy v barevném kabátku – stromy v barvách jednotliví účastníci
Jak děti vidí práci lesníka (co lesník dělá, jak vypadá, co a koho v lese potkává…) jednotliví účastníci
Ručně vyrobená knížka o lese kolektivní práce (společná práce více uchazečů) *

*Ceny do tohoto soutěžního tématu věnuje Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou – 3 volné vstupenky pro kolektiv školních dětí (cca 25 – 30 dětí). Budou oceněny tři nejlepší práce v krajském kole, napříč všemi kategoriemi.


VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE

V knihovnách zapojených do soutěže proběhne v měsících březen až duben 2022 výstava výtvarných prací a zároveň vyhodnocení nejlepších prací v každé obsazené kategorii.

Není povinnost naplnit všechny kategorie = některé knihovny budou soutěžit např. jen ve dvou kategoriích. V každé obsazené kategorii vyberou zapojené knihovny maximálně tři nejlepší práce a tyto vybrané nejlepší práce zašlou do Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích do krajského kola.


Tři vybrané práce z každé obsazené soutěžní kategorie postupují do krajského finále v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, kde při vernisáži výstavy dne 6. 6. 2023 budou vyhlášeny výsledky soutěže a předány odměny vítězům. Oceněné práce budou také zveřejněny na internetových stránkách pořadatelských organizací.

Práce odevzdané do soutěže se účastníkům nevrací, o jejich dalším využití rozhodují vyhlašovatelé soutěže.


KE STAŽENÍ

Kompletní propozice soutěže včetně harmonogramu a ochrany osobních údajů si můžete stáhnout zde.