Les ukrytý v knihe

Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství České Budějovice se aktivně zapojily do projektu „Les ukrytý v knihe“, které pořádalo Národné lesnícke centrum Zvolen. V rámci projektu se v období od 1. dubna 2018 do 18. května 2018 uskutečnily programy pro děti a dospělé v knihovnách, spojené s návštěvou lesních pedagogů. Záměrem projektu je poukázat na význam lesa a stromů jako nositelů odkazu generacím o trvale udržitelném způsobu hospodaření v lesích, o ochraně lesa, přírody a životního stylu prostřednictvím knih.

Letošní, již osmý ročník, měl společné téma: „Príbehy napísané v letokruhoch“.

„Letokruhy. Čím sú pre nás? Drevenými kronikami, zhmotnením slnka, jeho jasu, pomníkmi plynulého času.“. Život lesa je porovnateľným so životom človeka. Príbeh života každého stromu je zapísaný v letokruhoch dreva stromov. Tak ako je človek vychovávaný vo svojom životnom prostredí rodičmi a okolím, aj na strom vplývajú rôzne činitele prostredia a tvarujú ho v dospelého jedinca. Príbehy stromov zapísané v dreve nám pomáha čítať a analyzovať zaujímavá veda – dendrochronológia. Hovorí sa, že ako prvý odbornejšie pozoroval letokruhy všestranne nadaný Leonardo da Vinci, ktorý pochopil súvis medzi šírkou letokruhov a zrážkami počas rastu stromu.

V letokruzích stromů českého a slovenského lesa je zapsaná také společná 100 letá historie Československé vzájemnosti a společenské, kulturně historické a přírodní propojení obou národů.

Průvodní akcí tohoto projektu byla i soutěž o vytvoření knihy s názvem „Lesní slovník“. Tématem knihy je LES ve všech jeho podobách. Slovník musí být dvojjazyčný, minimální počet vysvětlených výrazů je 20, maximální počet je 50 výrazů.

Za Českou republiku se do projektu zapojily Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, dětské oddělení, Na Sadech 27 a Obecní knihovna Dobrá Voda u Českých Budějovic.

Slavnostní vyhodnocení soutěže o „Naj lesnú knihu – Lesný slovník“  se uskutečnilo 21. června 2018 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

Vyhodnocení oceněných prací a knihoven

Diplomy