Myslivost

V rámci Oblastního ředitelství jížní Čechy se nachází tyto myslivecky významné oborní chovy zvěře:

 Poněšická obora

V oboře je chována zvěř jelení, srnčí a černá, na výměře celkových 1643 ha.

Dokladem profesionální a výjimečné práce oborníka je v roce 2006 udělení ceny Edmonda Blanca. Cenu převzal z rukou exprezidenta CIC (Conseil International de la Chasse, Mezinárodní rada pro lov a ochranu zvěře), oborník František Řehoř. Že tato cena nebyla udělena náhodou, dokladují medailové trofeje jelena lesního v rekordních dimenzích ulovené téměř každý rok. Mimo úspěchy v chovu jelena lesního jsou dosahovány též výborné výsledky v chovu zvěře černé.

Stará Obora 

V oboře je chována zvěř daňčí, mufloní a černá, na výměře celkových 1511 ha.

Hlavní zvěří ve Staré Oboře je daněk evropský. Jeho chov má na hlubockém panství dlouhou tradici. Současná daňčí populace je vysoce kvalitní, průměrná bodová hodnota daňků ve II. a III. věkové třídě se pohybuje kolem 192 bodů CIC.

Dnešní chov mufloní zvěře je založen na „původní krvi“. Mufloní trofeje se stejně jako daňčí lopaty udržují ve vynikající kvalitě. Zbraně nejsilnějších kňourů se v současnosti pohybují mezi 115 – 129 body CIC.

Obora Sedlice na LS Vodňany

V oboře je chována zvěř černá, daňčí a sika Dybowského na výměře obory 255 ha.

Trofeje kňourů dosahují vždy medailových hodnot a v dlouhodobém průměru je 45% trofejí hodnoceno zlatou medailí, 35 % stříbrnou a 20% bronzovou. Nejsilnější trofej kňoura je národním rekorde v černé zvěři z obor. Trofeje daňků a siky Dybowského jsou od průběrných mladých daňků až po zlaté medaile.

   Jihočeské obory                                                                                                                        Daňci ve Staré oboře