Oblasti a účely, na které lze poskytovat dary

Podle přílohy k Usnesení vlády č. 334 z roku 1999, ve znění Usnesení vlády č. 534 z roku 2000 je možno státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou účastí státu poskytnout dary v oblasti:

  • kultury,
  • školství, vědy a péče o mládež,
  • zdravotnictví,
  • ochrany životního prostředí,
  • charitativní, humanitární a sociální.

V rámci těchto oblastí na účely viz příloha 1.