Lesní pedagogika

Lesní pedagogika se zabývá lesnickou a environmentální osvětou. Předává formou zábavy a her prostřednictvím lesního pedagoga důležité informace o lese a hospodaření v něm. Účastníci akcí lesní pedagogiky poznávají les formou zajímavých zážitků a učí se vnímat les všemi smysly. Tím se naučí les přirozeně vnímat a zapamatovat si důležité informace o lese i života v něm.

Motto lesní pedagogiky zní: „O lese učit v lese“.

LČR, s. p. se snaží o zapojení vlastních zaměstnanců do výchovné a osvětové práce s dětmi a mládeží s cílem pochopit les a jeho funkce, lesní hospodářství včetně všech aspektů s ním spojených a přírodní vztahy. Vyškolení lesní pedagogové se zabývají předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm.

Fotogalerie
Akce v roce 2018
Akce v roce 2017