Zakončení plavební sezóny na Schwarzenberském kanálu

16. 9. 2017

 
V rámci slavnostního zakončení plavební sezóny na Schwarzenberském plavebním kanálu vedli naši lesní pedagogové s dalšími kolegy informační stánek LČR s jednoduchými aktivitami pro děti, zaměřenými na les a vodu.