Strategická hra a vycházka na téma „Život a hospodaření v krajině“ pro děti ze skautského oddílu

29. 7. 2017

Děti si formou strategické hry vyzkoušely, jak mohou změny ročních období ovlivňovat potravní pyramidy v přírodě. Během vycházky jsme si ukazovali, jak lidé hospodaří v krajině a jaké stopy po sobě zanechávají.