Turistika – Program 2020

„Program 2020 – naplňování cílů veřejného zájmu u LČR“, je zaměřen na podporu a rozvoj veřejně prospěšných funkcí lesů.

V rámci realizace Programu je prováděno budování turistických odpočinkových míst v lesích, naučných stezek, údržba vybraných turisticky exponovaných chodníků a cest, vybavení lesů informačními tabulemi, obnova a údržba studánek a pramenů, opravy a údržba regionálně a historicky významných objektů a staveb, pomníčků a pamětních desek, péče o památné stromy a aleje, ochrana a podpora ohrožených druhů organismů a mnoho dalších aktivit.

Odpočívadla
Tůně a studánky
Informační cedule