Žádost o dar a její doručení

Podmínkou poskytnutí daru je řádné vyplnění Žádosti a její doručení včetně povinných příloh ve dvou vyhotoveních na adresu příslušné organizační jednotky LČR. Projekt musí být předložen do data uzávěrky (rozhoduje datum doručení).

Na obálku napište: “Žádost“.