Poznávání listnatých dřevin s mateřskou školou

21. 6. 2018  – v rámci tříhodinové akce lesní pedagogiky se děti z mateřské školy „U Kohoutka Sedmipírka“ zaměřily na poznávání listnatých stromů v krásném prostředí Konopišťského zámeckého parku. Děti, rozdělené do skupin, se při nejrůznějších aktivitách, zapojujících téměř všechny smysly, nejprve seznámily se svým vlastním stromem (lípa, javor, dub, buk) a potom pod vedením lesních pedagogů všechny své poznatky shrnuly na plakát, jehož pomocí se se svými zkušenostmi podělily s ostatními skupinami. Na závěr si každý vyrobil svou vlastní dřevěnou magnetku s lipovým listem.