Maňava – lavice se stolem horská zastřešená

Předmětem této akce bylo vybudování lavice se stolem horské zastřešené poblíž obce Maňava u levostranného přítoku Maňavského potoka, který byl v minulosti revitalizován. Tato oblast je hojně navštěvována turisty, především díky blízké údolní nádrži Lipno. Vybudováním této lavice vzniklo vhodné odpočinkové místo s panoramatickým výhledem, včetně ukázky nově revitalizovaného Maňavského potoka a jeho levostranného přítoku, vedle místa s nově vybudovanou lavicí je již umístěna pamětní deska k této revitalizaci.

Projektant: dle manuálu LČR k programu 2020
Dodavatel stavby: Pokrývka spol. s.r.o, Benešov na Černou
Náklady: 33 789,- Kč
Realizace: červenec 2017
Fotografie